Fem aspekter för dig som vill leva och verka
medvetet, modigt och kraftfullt.

DREAM är en systemisk transformationsmodell som jag har utvecklat under mer än tjugo års arbete med människor och organisationer i förändring.

Modiga steg och medvetna val

Hur kan vi leva våra liv fullt ut, ärligt, medvetet och modigt? Hur stannar vi vår autopilot och blir medvetna medskapare i våra liv?
Efter många år som ledarskaps- och organisationskonsult har jag utvecklat DREAM, en praktisk modell för dig som vill ta nästa steg och komma vidare i ditt liv, oavsett om det handlar om din yrkesgärning, en samhällsfråga eller i ditt privatliv.

Nycklar för ett drömfullt liv

DREAM-modellen innehåller fem aspekter som hjälper oss att leva och verka modigt, medvetet och kraftfullt.

DREAM är även en metod med självcoachande frågor som vi kan använda för att komma vidare i en dröm, i vår verksamhet, ett projekt eller i livet.

Fem aspekter för ett drömfullt liv:

Dream – Lyssna på din inre röst
Reality – Ifrågasätt din autopilot
Energy – Ge plats, gör aktiva val
Attract – Använd känslans kraft
Mature – Följ glädjens stig

DREAMfulness är en praktisk filosofi med metoder och verktyg som hjälper oss att leva och verka medvetet, ärligt och modigt.

Dreamfulness

Att vara en medveten drömmare innebär att ta vårt personliga ledarskap till en ny nivå. Ett ledarskap 4.0 där vi tar ansvar för våra liv, våra idéer, våra verksamheter, samhälle och vår värld.

En värld där vi ifrågasätter autopilotsantaganden och hittar kraft och mod att bryta etablerade mönster och sanningar.

En tillvaro där nuläget är en språngbräda för det vi ännu inte riktigt vet; en språngbräda för innovation och skaparglädje så vi tillsammans och på egen hand kan forma de liv, verksamheter, samhällen som vi drömmer om.

Vill du vara en medveten drömmare?

Vad är ditt nästa steg?

Här kommer snart en video om DREAM och vad du kan få ut av att jobba med de fem aspekterna 🙂